mars 2009

lundi 30 mars 2009

Stade Toulousain 15 – Paris 11

dimanche 15 mars 2009

Stade Toulousain 26 – Castres 11

dimanche 1 mars 2009

Stade Toulousain 9 – Montauban 6